Tiekartat

Kaupunkien tietä kohti jätteetöntä ja päästötöntä yhdyskuntaa seurataan yhtenäisillä mittareilla ja vertailutiedolla. Tiekartat täsmentyvät ja konkretisoituvat työn edetessä ja kunkin kunnan omien vahvuuksien ja keinojen mukaisesti.

Fisu-kaupunkien suunnitelmat resurssiviisauteen

Fisu-kunnat laativat vuoden sisällä verkostoon liittymisestä pitkän aikavälin toimintasuunnitelman, esimerkiksi tiekartan. Toimintasuunnitelma ei ole määrämuotoinen. Merkittävää on, että toimintasuunnitelma sisältää resurssiviisauden mukaiset tavoitteet ja tarkastelualueet (energia, liikkuminen, kulutus ja materiaalit, ruoan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet).

Sitra on laatinut oppaan tiekarttatyöskentelyyn. Kunnat voivat soveltaa menetelmää luovasti ja omat erityispiirteensä huomioiden.

Forssa

Hyvinkää

Ii

Joensuu

Jyväskylä
 

 

Kuopio

Lahti

Lappeenranta
 

Riihimäki

Turku

Vaasa

Julkaistu 7.12.2022 klo 16.01, päivitetty 7.12.2022 klo 16.13