Osaamiskeskus KEINO ja sparraamo Kiihdyttämö

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kunnat halutaan mukaan vauhdittamaan vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä julkisia hankintoja ja investointeja.

Osaamiskeskus KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat:

  • Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa.
  • Edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä.
  • Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, innovatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Kiihdyttämöltä vertaistukea ja sparrausta

Suomen ympäristökeskus järjesti keväällä 2018 kunnille etsintäkuulutuksen, jonka tavoitteena oli löytää yhteisiä hankintatarpeita, hankeaihioita ja käynnistymässä olevia hankintoja, jotka voitaisiin toteuttaa vähähiilisesti ja kiertotalouden hengessä.

Etsintäkuulutuksen tuloksena SYKE valitsi kymmenen suunniteluvaiheessa olevaa hanketta, jotka saivat Kiertotalouskiihdyttämöltä kohdennettua sparrausapua hankinnan edistämiseen vuosien 2018-2019 aikana.

Apua tarjottiin hankintatarpeen kirkastamiseen, hankinnan suunnitteluun, markkinavuoropuheluun, hankinnan läpivientiin ja käytännön esteiden ratkomiseen sekä hankinnan ympäristö- ja kustannushyötyjen arvioimiseen.

Kiihdyttämön keskeiset teema-alueet ovat:

  1. älykäs rakentaminen ja infrastruktuuri
  2. kestävä liikkuminen ja logistiikka
  3. kestävät ruokajärjestelmät

Esimerkkejä edistettävistä hankinnoista ja investoinneista ovat rakentamisen uusiomateriaalit ja puurakentaminen, maa-ainesten resurssitehokas käyttö ja digitaaliset energiatehokkaat ratkaisut.

Kestävään liikkumiseen ja logistiikkaan voivat sisältyä muun muassa digitaalisten alustojen hyödyntäminen, innovatiiviset kuljetusratkaisut ja vaihtoehtoiset käyttövoimat liikenteessä ja kuljetuspalveluissa sekä jakamistalouden ratkaisut.

Kestävät ruokajärjestelmät keskittyvät hankintojen mahdollisuuksiin vähentää ruokahävikkiä ja pienentää hiilijalanjälkeä tuotanto- ja jakeluketjussa, sekä huomioida ruoka- ja elintarvikehankintojen aluetaloudellinen merkitys.

Lisätietoa

  • erikoistutkija Katriina Alhola, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 029 525 1065
Julkaistu 1.10.2018 klo 12.49, päivitetty 4.9.2020 klo 14.38