Hyppää sisältöön

Materiaalihäviöt

Indikaattorit_laskenta:materiaali
 

Indikaattori kuvaa materiaalien pysymistä kierrossa ja siihen on sisällytetty sekä yhdyskuntajäte että teollisuuden jätevirrat.

Materiaalihäviöiden laskenta sisältää kolme ainevirtaa, jotka lasketaan massayksikköinä yhteen:

  • jätevirrat kaatopaikoille,
  • kierrätettävien ja uusiutumattomien materiaalien poltto sekä
  • kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden vienti.

Jätteiden polttoon menevistä virroista huomioidaan uusiutumattomat materiaalit, seosmateriaalien uusiutumaton osuus sekä sellaiset materiaalit tai materiaaliseokset, joille on jätelainsäädännössä asetettu kierrätykseen kytkeytyviä tavoitteita. Esimerkkejä tällaisista jätteistä ovat keräyspaperi, kuitupakkaukset ja rakentamisessa syntyvä puujäte.

Jätteiden viennissä tarkastellaan kunnan ulkopuolelle kaatopaikalle vietävien jätevirtojen määrää. Virrat lasketaan tonneina ja summataan yhteen ilman painotuksia. Tämä tarkoittaa, että eri materiaalien virtojen oletetaan olevan keskenään samanarvoisia.

Suurimmat jätevirrat rakentamisessa

Kiertotalouden toteutumisen kannalta keskeistä on huomioida materiaalien eroteltavuus, haitattomuus ja kierrätettävyys jo rakennuksien ja tuotteiden suunnitteluvaiheessa.

Massoiltaan suurimmat jätevirrat syntyvät Suomessa rakentamisessa. Tämän takia maamassojen hyötykäytön sekä rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen edistäminen ovat tärkeitä keinoja kiertotalouden edistämisessä.

Olennaista on myös saada materiaalivirtojen sisältämät arvometallit talteen ja uudelleenkäyttöön. 

Julkaistu 20.8.2015 klo 13.21, päivitetty 26.6.2020 klo 10.55