Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)

REMI-hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä Fisu-verkoston kuntien ja Fisu-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja, jolla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä näiden toimeenpanoa.

Tavoitteena on lisäksi, että indikaattorityö pystyisi palvelemaan mahdollisimman hyvin kuntien Agenda 2030 -työn seurantaa ja toteutusta. Työn toivotaan hyödyttävän kaikkia niitä suomalaisia kaupunkeja, jotka haluavat edistää omalla toiminnallaan resurssiviisautta.

Tulokset

Hankkeessa tuotettiin päättäjille suunnattu tiivis pdf-yhteenveto. Työstä valmistui myös loppuraportti, jossa on dokumentoitu käyty prosessi ja valitut indikaattorit arviointiperusteineen.

Raportointi on tehty niin, että kehitettyä indikaattoriratkaisua voidaan hyödyntää muissakin kaupungeissa. Lisäksi julkaisussa on raportoitu indikaattorien käyttönäkökohdat kuntien johtamisen tukena. Raportti julkaistiin Suomen ympäristökeskuksen julkaisusarjassa (2022).

Muuta aiheesta


Lisätietoa:

Suomen ympäristökeskus
päätutkija Tapio Reinikainen
etunimi.sukunimi@syke.fi

Suomen ympäristökeskus
projektipäällikkö Jyrki Tenhunen
etunimi.sukunimi@syke.fi

Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
etunimi.sukunimi@motiva.fi

REMI-hanketta rahoittaa Kestävä kaupunki -ohjelma
Julkaistu 9.2.2021 klo 10.59, päivitetty 14.3.2022 klo 10.13