Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI)

Valtaosa kuntien alueilla syntyvistä päästöistä aiheutuu muiden kuin kuntaorganisaation suorista päästöistä. Kuntien suorat vaikutusmahdollisuudet muiden toimijoiden päästöjen syntymiseen tai vähentämiseen ovat rajalliset.

REIVI- hankkeella pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille ja yrityksille tehokkaita työkaluja ja yhteistyön toimintamalleja yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Hankkeen aikana kunnat selkeyttävät ja yhtenäistävät yrityksille tarjottavaa ilmastoyhteistyötä. Yritysyhteistyön kehittämisellä taataan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön lisääntyminen myös tulevaisuudessa.

Yritysyhteistyötä, esimerkiksi useassa kaupungissa kehitettyä ilmastokumppanuutta, kehitetään niin että kumppaneiden sitoutuminen vahvistuu ja tietoisuus ja osaaminen ilmastoasioissa lisääntyy. REIVI-työn tulokset halutaan levittää myös muihin kuntiin ja yrityksiin.

Hankkeessa kootaan Fisu-kunnissa jo käytössä olevia ja muita järjestelmällisiä menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin. Lisäksi kuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä käytössä olevien menetelmien yhtenäistämiseksi ja hyödyntämiseksi tehokkaammin eri puolilla Suomea.

Hankkeen tuloksena on selkeä ja sovellettava toimintamalli, joka:

  1. Tarjoaa yrityksille keinoja vähentää toimintansa ilmastovaikutuksia.
  2. Mahdollistaa verkostoitumisen ja näkyvyyden kuntien ja yrityksien välillä.
  3. Tuo esiin olemassa olevia kansallisen tason toimintamalleja ja sitoumuksia.
     

Tutustu REIVI-hankkeessa tuotettuihin materiaalieihin:


Lisätietoa:

Motiva Oy
asiantuntija Jaana Federley
etunimi.sukunimi@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
erikoistutkija Susanna Horn
etunimi.sukunimi@syke.fi
 

Julkaistu 9.2.2021 klo 10.39, päivitetty 14.3.2022 klo 10.11