Forssa

© Forssan kaupunki

Forssa on lounaissuomalainen teollisuuskaupunki, jonka suurin teollisuudenala on elintarviketuotanto. Työpaikoista vuoden 2012 lopussa palveluissa oli 62,6 %, jalostuksessa 34,4 % ja alkutuotannossa 2,1 % (Tilastokeskus). HK Ruokatalo Oyj on keskittänyt merkittävän määrän toimintaansa paikkakunnalle. Lisäksi kaupungissa toimii elintarviketeollisuusyritys Atria Yhtymä. Paikallista elintarviketeollisuutta edustaa lihajalosteyritys Hakala Oy. Muita alueen suuria yksityisen sektorin työnantajia ovat Forssa Print Oy, Osuuskauppa Hämeenmaa, ympäristö- ja kiinteistöpalveluita tarjoava Lassila & Tikanoja Oyj sekä rakennustuotealalla toimiva Saint-Gobain Isover Oy (Forssan kaupunki, 2015).

Kasvihuonekaasupäästöt

Forssan asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2012 olivat 8,4 tonnia CO2e. Merkittävimmät sektorit ovat kaukolämpö, liikenne sekä sähkö. Jätehuollon ja maatalouden osuus kokonaispäästöistä on melko vähäinen.

Forssa_graafi_khk
 

Materiaalihäviöt

Forssan materiaalihäviöiden kokonaismäärä vuonna 2012 oli 27 300 tonnia. Tästä määrästä kaatopaikalle päätyviä jätteitä oli yli 70 % eli 19 600 tonnia. Kaatopaikalle toimitetut jätteet koostuivat pääosin maa-aineksista (14 800 tonnia) ja kiinteistä yhdyskuntajätteistä (2 700 tonnia). Kaatopaikalle sijoitetut maa-ainekset olivat lähes yksinomaan pilaantuneita maa-aineksia. Lisäksi kaatopaikalle sijoitettiin 1 600 tonnia rakennusjätettä ja muutama sata tonnia kiinteitä teollisuusjätteitä. Rakennusjätteistä yli 1 000 tonnia oli asbestijätettä.

Forssassa ei poltettu lainkaan alueella syntyneitä jätteitä. Alueelta vietiin muualle polttoon kierrätettäviä materiaaleja 7 800 tonnia. Näistä 2 500 tonnia oli kiinteää yhdyskuntajätettä ja loput kiinteää teollisuusjätettä. Kiinteä teollisuusjäte koostui pääosin REF1-polttoaineesta ja kiinteä yhdyskuntajäte sekajätteestä.

Forssa_graafi_math
 

Ekologinen jalanjälki

Forssan ekologisen jalanjälkilaskelman perusteella forssalainen käyttää puupohjaista energiaa noin 7800 kWh/hlö. Keskimääräisen forssalaisen kulutuksen ekologinen jalanjälki on noin 7,0 globaalihehtaaria vuodessa.

Forssa_graafi_ekojj
 


 

Julkaistu 24.8.2015 klo 10.57, päivitetty 4.9.2020 klo 16.42