Ajankohtaista - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Lahden kaupunki: Kierrätyskalusteilla säästettiin lahtelaisessa koulussa yli 70 000 kiloa luonnonvaroja

Kiertotalous on osa Lahden kaupungin strategiaa ja hankintaohjelmaa. Vuonna 2020 kaupunki solmi kierrätyskalusteiden puitesopimuksen kolmen toimittajan kanssa: OffiStoren, Martelan ja Pa-Ri Materian. ...

7.3.2022
Hyvinkään kaupunkikonserni toimii edelläkävijänä Suomessa energia-, vesi- ja olosuhdemittausten etäluennassa

Hyvinkään Lämpövoima Oy, Hyvinkään Vesi, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Hyvinkään kaupungin tilapalvelut ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Hyvinkään...

2.3.2022
Kutsu: Kestävä kuntatyö 2022 – ymmärrystä ja yhteistyötä

Tilaisuus tarjoaa kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutaan rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-a...

18.2.2022
Jaa edistyksellinen tekosi Kestävyysloikka.fi:ssä!

Jumittaako vihreä siirtymä? Etkö löydä kanavia erinomaisille toimenpiteillesi, vai puuttuuko tieto mitä muut ovat tehneet? Ratkaisu on Kestävyysloikka.fi, vaikuttavien ilmasto-, kiertotalous- ja luont...

16.2.2022
Indikaattorit kuntien ympäristöpäätöksenteon tueksi

SYKEn tuoreessa raportissa esitetään tiivis, mutta kattava avainindikaattorisarja kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden mittaamiseen kunnissa ja joukko kuntakohtaisia täydentäviä indikaattoreita....

7.2.2022
Lahden kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäistä kertaa

Lahden hiilijalanjälki eli kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on selvitetty. Lahtelaisten hiilijalanjälki oli vuonna 2020 yhteensä 8,38 t CO2-ekv asukasta kohden. Hiilijalanjälki selvitett...

26.1.2022
Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma 2022–2025 viitoittaa tietä kohti hiilineutraalia kaupunkia

Joensuun kaupungin päivitetty ilmasto-ohjelma vuosille 2022–2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 10.1.2022. Ilmasto-ohjelma asettaa tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseks...

11.1.2022
Forssan kaupunki käynnistää resurssiviisauden tiekartan päivityksen

Päivitetty tiekartta pyritään saamaan valmiiksi ja hyväksytyksi vuoden 2022 kuluessa. Päivityksen osana haetaan myös konkreettisia keinoja Fisun välitavoitteiden täyttämiselle.

26.11.2021
Joensuun kaupungin ilmastokumppaneille kehitteillä oma päästölaskuri

Keväällä 2022 Joensuun kaupungin ilmastokumppaneilla on mahdollisuus selvittää toimintansa päästöjä ilmastokumppanuusverkoston tuella. Ilmastokumppaneille järjestetään päästölaskentakoulutus, jossa es...

26.11.2021
Riihimäen puistoissa korostuvat kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Perhospuisto on rakennettu kestävän ympäristörakentamisen eli kesy-periaatteet huomioiden. Kaivetut maamassat on pyritty hyödyntämään paikalla. Istutukset on suunniteltu niin, että puistosta löytyy ra...

25.11.2021
Iin kunta: Tuuli, metsät ja suot – maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Iin kunta on yksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusalueista hankkeessa, jossa mallinnetaan tuulivoiman, metsien ja soiden hyödyntämistä hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja asukk...

23.11.2021
Hyvinkään Lämpövoima hakee säästöjä tuotannon optimoinnin ja suunnittelun avulla

Syyskuussa käyttöön otettu kaukolämmöntuotannon kokonaisvaltainen optimointi tuottaa Hyvinkään Lämpövoimalle säästöjä, joiden avulla kaukolämmön hinta pysyy mahdollisimman edullisena.

22.11.2021
Hyvinkää: Nuuka-tekoäly tehostaa Valvomopalvelu WiRE:n toimintaa

Hyvinkään Lämpövoiman Valvomopalvelu WiRE valvoo nyt eri kiinteistöjen veden-, sähkön- ja lämmönkulutuksen lisäksi myös Kipinä-talon sisäilman laatua.

19.11.2021
Lappeenranta: Greenreality-lupausten teko ohjaa koululaisia toimimaan ilmastoahdistusta vastaan

Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen toiminta ovat keskeinen osa lappeenrantalaisten koululaisten arkea. Nyt Lappeenrannan kouluissa tehdään Greenreality-lupauksia eli konkreettisia toimia ilmasto...

19.11.2021
Lappeenrannan museoiden hiilijalanjälki laskettiin yhtenä ensimmäisistä museoista Suomessa

Lappeenrannan museot on selvittänyt hiilijalanjälkensä. Laskemasta käy ilmi, että ylivoimaisesti suurin hiilijalanjälki muodostuu museoiden käytössä olevien eri kiinteistöjen lämmityskuluista.

19.11.2021
Kiertotalouden tiekartalla konkretiaa Turun ilmastotyöhön

Kiertotalouden avulla tavoitellaan hiilineutraalia Turkua vuoteen 2029 mennessä. Kiertotalouden edistämiseksi on laadittu Turun kiertotalouden tiekartta – kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa 2029.

18.11.2021
Lahti varautuu ilmastonmuutokseen kehittämällä hulevesien hallintaa

Ilmastonmuutos lisää Suomessa sään ääri-ilmiöitä, kuten rankkasateita ja pitkiä kuivia kausia. Rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien eli hulevesien hallinnasta tulee entistä tärkeämpää ja vaik...

18.11.2021
Lahti jatkaa maailman johtavien ilmastokaupunkien listalla

Lahti pääsi CDP:n johtavien ilmastokaupunkien A-listalle 95 parhaan kaupungin joukkoon. Arvioinnissa kiitetään Lahden korkeaa tasoa sopeutumisen ja lieventämisen toimissa.

18.11.2021
Riihimäellä laadittiin kestävän liikkumisen suunnitelma

Riihimäelle on laadittu kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa esitellään konkreettisia ja toteutettavissa olevia kestävän liikkumisen toimenpiteitä. Suunnitelma ohjaa ja antaa työk...

18.11.2021
Ympäristöpääkaupunki Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota ensimmäisenä kaupunkina Suomessa

Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaa...

17.11.2021

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle