Vaasan kaupunki kehittää kunnille työkalua liikenteen ilmastopäästöjen reaaliaikaiseen seurantaan

Uutinen 10.5.2021 klo 10.00
Vaasan kaupunki on 1.5.2021 aloittanut ympäristöministeriön tukeman hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kunnille työkalu liikenteen ilmastopäästöjen reaaliaikaiseen seurantaan.

Työkalun tavoitteena on:

  • Tuottaa ajantasaista tietoa Vaasan kaupungin liikennemäärien ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehityksestä.
  • Mahdollistaa päästöjen kehityksen historiallisen aikasarjan analyysit.
  • Mallintaa erilaisten maankäytön ja liikenteen suunnitteluhankkeiden vaikutuksia tuleviin liikennemääriin, kulkutapojen käyttöön ja tuleviin hiilidioksidipäästöihin.
  • Mahdollistaa erilaisten tulevaisuusskenaarioiden vertailun keskenään.
  • Mahdollistaa aktiivinen seurata siitä, miten havaitut hiilidioksidipäästöt kehittyvät suhteessa laadittuihin skenaarioihin.

Työkalun avulla voidaan seurata päästömäärien kehitystä ja testata korjaavien suunnittelutoimenpiteiden vaikutuksia, mikäli toteutuneet päästömäärät eivät seuraa tavoitetta. Näin voidaan johtaa suunnittelua niin, että toteutettavat suunnittelutoimenpiteet johtavat liikenteen hiilidioksidipäästötavoitteiden toteutumiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelua tekevät asiantuntijat ja sitä johtavat virkamiehet sekä päättäjät, yritykset, muut yhteisöt ja kuntalaiset.