Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto ja Sitra: Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailu käynnistyy

Uutinen 22.3.2022 klo 13.00
Kuntien parhaat kiertotalousteot -banneri
 

Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto ja Sitra haastavat kaikki mukaan jakamaan innovatiivisia tekoja, joilla edistetään kiertotaloutta kunnissa. Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailu nostaa esiin parhaimpia toimenpiteitä, jotka edistävät kestävää luonnonvarojen käyttöä ja alueellista hyvinvointia.

”Kilpailuun toivotaan ehdotuksia sellaisista kuntien pienistä ja suurista kiertotalousteoista, jotka ovat toimivia ja monistettavia”, sanoo erityisasiantuntija Tuulia Innala Kuntaliitosta.

Kuka vain voi ehdottaa kunnan kiertotaloustekoa mukaan kilpailuun. Ehdotusten jättäjien kesken arvotaan 10 hävikkiruokasovelluksen lahjakorttia (à 50 euroa). Kilpailu käynnistyy 22.3.2022 ja aikaa ehdotusten jättämiseen on 1.5.2022. asti. Finalistijoukko esitellään kesäkuussa Kestävyysloikka-palvelussa ja parhaat kiertotalousteot julkistetaan Kuntamarkkinoilla 14.–15.9.2022.

”Kiertotalouden ratkaisut vähentävät luonnonvarojen kulutusta ja ne ovat samalla usein taloudellisesti kannattavia. Toivon, että tämä kisa voi olla juuri se innostava sysäys uusien, hyviksi todettujen käytäntöjen leviämiselle”, kertoo ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Parhaat teot valitsee raati, johon kuuluvat johtava asiantuntija Laura Järvinen Sitrasta, työelämäprofessori Reijo Karhinen Itä-Suomen yliopistosta, johtaja Miira Riipinen ja johtaja Jarkko Huovinen Kuntaliitosta, erityisasiantuntija Heikki Sorasahi ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Sari Tasa työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä johtaja Petrus Kautto Suomen ympäristökeskuksesta.

Kiertotalous voi lisätä alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia

Kunta voi yhdessä elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa rakentaa alueelle hyvinvointia, joka perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Kiertotaloustoimet voivat tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja säästöjä, kasvattaa palvelujen ja tuotteiden tarjontaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja työllisyyttä.

”Oivaltavat kiertotalousteot voivat inspiroida ja innostaa kuntalaisia ja naapurikuntia mukaan muutokseen. Kiertotalousratkaisut auttavat kuntia myös houkuttelemaan investointeja, osaajia ja asukkaita”, kertoo johtava asiantuntija Laura Järvinen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta.

Teemoina rakentaminen, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys sekä yhteiskäyttö

Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailussa haetaan tekoja rakentamisen, jätteen synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen sekä yhteiskäytön teemoista. Lisäksi kisassa on avoin kategoria, johon voi ehdottaa mitä tahansa kiertotaloutta edistävää tekoa, jossa kunnalla on jokin rooli.

Rakentamisen sektorilla on huikea potentiaali luonnonvarojen kestävämpään käyttöön. Kaikki alkaa rakennuksen suunnittelusta, jossa voidaan suosia muuntojoustavia ja pitkäikäisiä ratkaisuja sekä valita kierrätysmateriaaleja. Ala ja ohjauskeinot ovat kehittymässä, mutta tarvitaan myös hyviä esimerkkejä ja pilotteja.

Jätteen synnyn ehkäisy on EU:n jätepolitiikan tärkein tavoite, jota luonnonvarojen käytön vähentäminen tehokkaasti edistää. Uusia innovaatioita ja käytäntöjä tarvitaan, sillä Suomessa jätteen määrä kasvaa edelleen, eikä kierrätysaste ole noussut toivotulla tavalla.

Yhteiskäyttö on yleistyvä tulevaisuuden trendi ja kertoo siitä, että perinteinen kulutusyhteiskunta on muutoksessa ja siirtymässä yhä vahvemmin palveluyhteiskunnaksi. Yhteiskäyttöautot, vaatelainaamot ja yhteiskäytössä olevat tilat ovat tästä esimerkkejä. Yhteiskäytön uudet muodot voivat tarjota uusia mahdollisuuksia myös yritysten ja kuntien yhteistyöhön.

Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailu on jatkoa Sitran ja Kuntaliiton Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -kilpailulle, Kuntien kiertotaloustärpit -listalle sekä Vuoden kiertotalouskunta -kilpailulle.

Kilpailun kotisivu: www.kuntaliitto.fi/kiertotalousteot

Lisätietoja:
Suomen ympäristökeskus
suunnittelija Kaarina Kaminen
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh 0295 251 698

Suomen ympäristökeskus
ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. 0295 251 437

Kuntaliitto
erityisasiantuntija Tuulia Innala
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
puh. 09 771 2565

Sitra
asiantuntija Marleena Ahonen
etunimi.sukunimi@sitra.fi
puh. 0294 618 228