Riihimäen kaupunki ja Fortum tähtäävät aiesopimuksen avulla yhteiseen hiilineutraaliuspäämäärään

Uutinen 12.10.2020 klo 10.00

Riihimäen kaupunki ja Fortum solmivat vuonna 2019 yhteisen aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on yhteistyöllä tukea molempien tahojen tavoitteita hiilineutraaliudesta, puhtaasta energiasta ja älykkäistä ratkaisuista.

Aiesopimuksen toimeenpano käynnistyi maaliskuussa 2020, jolloin ohjausryhmä asetti alatyöryhmät valmistelemaan seuraavia kokonaisuuksia: sähköpyörät, älykkäät ratkaisut, vesiasiat, kaavoitus, elinkeinoklusterin kehittäminen, kansainvälinen referenssi, viestintä ja robotiikka.

Lisäksi syyskuussa 2020 ohjausryhmä lisäsi elinkeinoklusterin alatyöryhmän. Alatyöryhmien työskentelyssä on tähän mennessä muun muassa hahmoteltu visioita, selvitetty nykytilaa ja suunniteltu toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Riihimäen kaupunki
ympäristöjohtaja Elina Mäenpää
elina.maenpaa@riihimaki.fi