Pysäköinnin linjaukset työn alla Hyvinkäällä

Uutinen 16.9.2020 klo 12.00

Hyvinkäälle ollaan laatimassa laaja-alaista, eri pysäköintimuodot ja -tavat huomioivaa selvitystä. Selvityksessä hahmotellaan etenemispolku Hyvinkään pysäköinnin kehittämiselle. Työssä laaditaan nykytilaan pohjautuen Hyvinkään auto- ja polku-pyöräpysäköinnin linjaukset ja kehittämisperiaatteet.

Keskeisenä tehtävänä on linjata muun muassa asemakaavoituksen käyttöön uudet pysäköintinormit ja miten pysäköinnillä ja sen järjestämisellä tuetaan keskustan kehittämistavoitteita ja elinvoimaisuutta sekä mahdollistetaan täydennysrakentaminen ja kaupunkitilan kustannustehokas käyttö.

– Työssä tutkitaan pysäköinnin järjestämisen rahoittamisratkaisuja ja tarkastellaan kaupungin pysäköintiyhtiön hyötyjä ja mahdollisuuksia, kertoo liikenneinsinööri Kimmo Kiuru.

Lisäksi tarkastellaan pysäköintiä osana matkaketjuja ja määritetään liityntäpysäköinnin kehittämislinjaukset sekä mahdollisuuksia esim. vuorottaispysäköintiin liityntäpysäköinnissä.

Pyörä- ja sähköautopysäköinnin edistäminen selvityksen kohteena

Selvityksessä määritetään toimenpiteet muun muassa pyörä- ja sähköautopysäköinnin edistämiselle sekä tutkitaan pysäköinnin roolia kaupunkiliikenteen kehittämisessä kestävä kehitys huomioiden. Lopuksi määritellään jatkotoimenpiteet ohjelman edistämiseksi käytäntöön.

Työ on käynnistetty nykytila-analyysillä. Tässä yhteydessä selvitetään henkilöautojen määrää ja määrän kehitystä Hyvinkäällä. Samassa yhteydessä selvitetään nykyiset ydinkeskustan autopaikkamäärät yleisillä pysäköintialueilla ja kadunvarsilla sekä asemakaavojen autopaikkamääräykset. Lopuksi Hyvinkään tilannetta verrataan verrokkikaupunkeihin.

– Erityisesti tarkastellaan liitekarttaan merkittyä aluetta Kirjavaltatolpalta Hangonsillan kautta Parantolan ja Villatehtaan alueelle, esittelee Kiuru.

Nettikysely avoinna 21.9.–4.10.2020

Nykytila-analyysiin liittyy myös hyvinkääläisille, Hyvinkäällä asioiville / työskenteleville ja taloyhtiöiden edustajille suunnattu verkkokysely, joka on auki 21.9.–4.10.2020. Myöhemmin syksyllä on tarkoitus haastatella kiinteistökehittäjiä ja rakennusliikkeiden edustajia. Pysäköinnin linjaukset tulevat poliittiseen käsittelyyn ensi vuoden keväällä.

Työn konsulttina toimii WSP Finland Oy, joka on tehnyt vastaavia selvityksiä moniin suomalaisiin kaupunkeihin. Kaupungin puolelta työssä ovat mukana kaavoitusyksikön, tonttipalveluiden ja liikennesuunnittelun edustajat.

Lisätietoja:

Hyvinkään kaupunki
liikenneinsinööri Kimmo Kiuru
kimmo.kiuru@hyvinkaa.fi, puh. 040 754 7110