Lappeenranta: Plasmahapetusjärjestelmällä voidaan poistaa yli 90 % sairaalan jätevesien lääkejäämien haitta-aineista

Uutinen 20.10.2020 klo 10.00
PLÄTS - Plasma lääkejäämien tuhoamiseen sairaalajätevesistä
Kuva. Plasmahapetusjärjestelmällä voidaan hajottaa lääkeaineiden jäämiä jätevesistä. Kuva Lappeenrannan kaupunki ja Flowrox Oy
 

Lappeenrantalainen virtauksensäätö-, suodatus- ja ympäristötekniikoihin erikoistunut Flowrox Oy, LUT-yliopisto ja Lappeenrannan kaupunki ovat mukana rakentamassa uudenlaista järjestelmää, jossa sairaalan jätevesiin joutuvat lääkejäämät poistetaan plasmahapetusjärjestelmällä. Tyypillisiä lääkejäämiä ovat muun muassa särkylääkkeet, antibiootit, masennuslääkkeet ja ehkäisylääkkeet. Ympäristössä lääkejäämät aiheuttavat hormoni- ja toimintahäiriöitä esimerkiksi kaloissa, ja lääkepitoisuuksia tiedetään päätyneen juomavesiinkin.

Plasmahapetustekniikka on kehitetty alun perin LUT-yliopistossa. Flowrox puolestaan kehittää keksinnöstä kaupallista sovellusta, jota Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat alkaneet rahoittaa. Itse järjestelmän nimi on Flowrox Plasma OxidizerTM.

Merikonttiin sijoitettu järjestelmä polttaa jäämät pois

Merikonttiin rakennettu järjestelmä on jo pystytetty Lappeenrannan keskussairaalan läheisyyteen ja sitä testataan parhaillaan. Järjestelmä hajottaa sairaalan viemärivedestä lääkeainejäämiä ennen vesien sekoittumista kunnalliseen viemäriverkostoon.

Flowroxista kerrotaan, että hapettimet itse asiassa polttavat lääkejäämät pois jätevedestä. Plasmatekniikkaan perustuva hapetus on epäselektiivistä, ja sen on todettu hajottavan lääkeaineiden lisäksi myös bakteereita, viruksia sekä lääkkeiden muuntumis- ja metaboliatuotteita. Niistä haitta-aineista, joihin kunnallinen käsittely on tehoton, arvioidaan ratkaisulla poistettavan 90−99%. Haitta-aineiden päätymistä viemäriin ja käsittelyn tehokkuutta mitataan prosessin tulo- ja poistovirrasta. Ratkaisusta tehdään pitkälle automatisoitu kokonaisuus, joka voidaan monistaa myös muihin sairaaloihin ja pistemäisiin päästölähteisiin.

Lappeenrannan kaupungin kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen iloitsee uudesta paikallisesta innovaatiosta. − Flowrox toimii näin suunnannäyttäjänä merkittävän ympäristöhaasteen ratkaisemisessa, sillä toteutus on ensimmäinen laatuaan maailmassa, Mäki-Hokkonen sanoo. Tällä teknologialla voidaan tukea kestävää kehitystä, ja samalla saadaan alueelle lisää työpaikkoja sekä hyvinvointia, hän jatkaa.

Lisätiedot:

Flowrox Oy
TkT Petri Ajo, Head of Environmental Technologies,
petri.ajo(at)flowrox.com,
puh. 050 411 2079

Lappeenrannan kaupunki
kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen,
markku.maki-hokkonen(at)lappeenranta.fi
puh. 040 581 1998