Lappeenranta: LUT-yliopiston väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lääkeaineiden poistamista jätevesistä nykyisin tunnetuilla puhdistustekniikoilla

Uutinen 27.4.2020 klo 10.00
Vesistöjen tilaa uhkaa paitsi rehevöityminen, myös erilaisten haitta-aineiden aiheuttama kuormitus. Esimerkiksi lääkeaineilla on vesistöön monia haitallisia vaikutuksia, kuten kaloihin kohdistuvat hormonaaliset muutokset. Erotustekniikan väitöstutkimus LUT-yliopistossa tarkasteli edistyneitä jätevedenkäsittelytekniikoita.

LUT-yliopistosta tekniikan tohtoriksi valmistuva Kimmo Arola käsitteli väitöstutkimuksessaan edistyneitä jätevedenkäsittelytekniikoita, joilla pystyttäisiin tehostamaan haitta-aineiden poistoa ja ravinteiden talteenottoa kunnallisten jätevesien puhdistuksessa.

”Kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa perinteisesti käytettyjä puhdistusprosesseja ei ole suunniteltu nykyisin yleisten haitta-aineiden, kuten lääkeaineiden, poistoon. Parempia tekniikoita on kuitenkin jo olemassa, jos niitä halutaan ottaa käyttöön”, sanoo Arola.

”Mikäli tavoiteltaisiin vain haitta-aineiden poiston tehostusta, olisi hapetus usein soveltuvin tekniikka kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn. Jos taas tavoillaan lisäksi ravinteiden talteenottoa ja myös bakteerien sekä virusten poistoa, kannattaa soveltaa membraanisuodatuksen tekniikkaa. Vaihtoehtoja kunnallisvesien parempaan puhdistukseen joka tapauksessa on”, päättää Arola.

Lisätiedot LUT-yliopiston 27.04.2020 julkaisemasta tiedotteesta:
Lääkeaineiden poistaminen jätevesistä on tehtävissä nykyisin tunnetuilla puhdistustekniikoilla