Lahden ympäristöpääkaupunkivuosi lähenee

Uutinen 19.10.2020 klo 10.00
Lahti - EGCA-infograafit 2020 päästöt
Kuva Lahden kaupunki.

 

Vuoden 2021 ympäristöpääkaupunki Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2025, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Tavoite on vielä edessä, mutta paljon on jo tehty: energiakäännös toteutettiin viime vuonna ja asukkailla on mahdollisuus käydä henkilökohtaista päästökauppaa. EU-komission myöntämä tunnustus ympäristöpääkaupungiksi on siis ansaittu, mutta työtä se on vaatinut.

Euroopan ympäristöpääkaupunki -nimitys myönnetään edelläkävijäkaupungeille, jotka toimivat esimerkkeinä muille ja jotka kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

Lahdessa ympäristökysymyksiin herättiin jo vuosikymmeniä sitten ja yhteistyötä julkishallinnon, yritysten ja asukkaiden välillä ryhdyttiin kehittämään voimallisesti.

− Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia, vaikka se ei aina ole ollut taloudellisista syistä helppoa ja yksinkertaista. Meillä on ollut tiukkoja vuosia, mutta voimme näyttää muille kaupungeille, että yhteistyön voimalla keskikokoisetkin kaupungit voivat toimia esimerkkeinä ympäristön kehittämisessä, korostaa ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Ensimmäiseksi puhdistettiin Vesijärvi

Lahti on nuori teollisuuskaupunki, joka kehityksen myötä on muuttunut myös yliopistokaupungiksi. Teollisuuden jäljet näkyivät kaupunkiin ulottuvassa Vesijärvessä, sillä se likaantui ja rehevöityi viime vuosituhannella. Vuonna 2007 perustettiin teollisuuden, yliopiston ja asukkaiden yhteisvoimin Vesijärvisäätiö, jossa on mukana myös poliittisia päättäjiä. Säätiö on rahoittanut ja vauhdittanut järven kunnostamista.

− Se on yhteistyöfoorumina hitsannut eri toimijoita yhteen ja yliopiston mukana olon ansiosta sillä on ollut alan uusin tutkimustieto käytettävissään, kertoo Vauramo.

Myös jätehuollon osalta Lahti on ollut edelläkävijä, sillä ensimmäisenä Suomessa sen asukkaat pääsivät lajittelemaan jätteensä jo 1990-luvulla.

Energiakäännös viime vuonna

Lahti onnistui paikallistasolla omassa energiakäännöksessään viime vuonna, kun kaukolämmöntuotannossa siirryttiin uusiutuviin polttoaineisiin. Aiemmin käytetty kivihiili korvattiin energiajätteellä, josta iso osa on uusiokäyttöön kelpaamatonta teollisuudesta tulevaa jätepuuta.

− Hyödynnämme jätteitämme energiana poikkeuksellisen paljon, sillä poltamme lähes kaiken uutta teknologiaa hyödyntäen. Tässä olemme maailmanlaajuisestikin edelläkävijöitä, sillä käytämme jätteiden poltossa uutta ja ympäristöystävällistä kaasutusteknologiaa. Siinä jätteet muunnetaan kaasuksi, joka poltetaan ja muunnetaan lämpö- ja sähköenergiaksi. Tämän uuden teknologian avulla pystyimme viime vuonna luopumaan kokonaan kivihiilestä, selvittää Vauramo.

Henkilökohtaista päästökauppaa

Lahdessa panostetaan paljon asukkaiden omaehtoiseen liikkumiseen, kävelyyn tai pyöräilyyn. Ihmisten kannustamiseksi päästöttömään liikkumiseen Lahti on yhteistyössä yliopistojen kanssa kehittänyt CitiCAP-mobiilisovelluksen, jonka avulla ensimmäisenä kaupunkina maailmassa toteutetaan henkilökohtainen päästökauppa.

− Jos CitiCAPin käyttäjä pystyy vähentämään omia liikkumisesta aiheutuvia päästöjään, on hänen mahdollista saada paikallisilta toimijoilta pieniä palkintoja, selvittää Vauramo sovelluksen periaatteita.

Lisää yhteistyötä tarvitaan

Suuret yritykset ovat olleet kiinnostuneita ympäristöasioista ja ne ovat olleet aktiivisesti mukana yhteistyössä. Lahdessa halutaan myös pienemmät yritykset mukaan, ja sen vuoksi on perustettu ympäristöpääkaupunkivuotta toteuttava Kestävä Lahti -säätiö, jossa tavoitteena on kohtauttaa isoja ja pieniä yrityksiä sekä julkishallintoa.
Säätiössä mietitään yhdessä, miten uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja voidaan hyödyntää  ympäristökysymyksissä entistä paremmin esimerkiksi rakentamisessa.

− Haluamme kaupunkina olla edelläkävijä ja näyttää tietä, miten rakentajat ja rakennuttajat voivat yhdessä luoda vähähiilistä tulevaisuutta, toteaa Vauramo.

www.greenlahti.fi

 

Lahti järjestää ympäristöpääkaupunkivuotenaan useita kansainvälisiä tapahtumia, joissa nostetaan esiin ympäristökysymyksiä monesta eri näkökulmasta, muun muassa rakentamisen ja rikollisuuden kehittymisen kannalta.

Ympäristöpääkaupungin avajaiset

Euroopan ympäristöpääkaupunki -titteli siirtyy virallisesti Lissabonilta Lahdelle avajaisseremoniassa tammikuussa 2021. Tämän kunniaksi Lahdessa järjestetään runsaasti yleisölle avointa ohjelmaa tammikuun 16. päivä. Avajaisten toteuttamiseen osallistuu runsas joukko paikallisia toimijoita – aina opiskelijoista ravintoloihin sekä kulttuuritoimijoihin.

Ecocity Forum 2021

Ecocity Forum järjestetään hybriditapahtumana maaliskuun 16.−17. päivä, jotta osallistuminen on mahdollista upeassa puurakenteisessa Sibeliustalossa tai virtuaalisena. Tilaisuuteen tulee huippuasiantuntijoita ympäri maailmaa kertomaan uusista tutkimustuloksista. Siellä esitellään myös uusimmat digitaaliset ratkaisut 1,5 asteen kaupungeille ja asukkaille sekä Lahden päästökauppakokeilun tulokset.

www.ecocityforum2021.com