Kuopiolla on uusi Ilmastopoliittinen ohjelma – Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

Uutinen 27.10.2020 klo 10.00
Puun lehdet
Kuva Kuopion kaupunki.
 

Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2020 kaupunkikonsernin uuden Ilmastopoliittisen ohjelman. Uuden Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti Kuopio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi ohjelma sisältää suunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen.

Ilmastopoliittinen ohjelma on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Nyt hyväksytty ohjelma korvaa Kuopion edellisen ilmasto-ohjelman, joka oli laadittu vuosille 2009−2020.

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma tukee ja täydentää muita Kuopion kaupungin ohjelmia ja tavoitteita, joita ovat muun muassa Kuopion resurssiviisausohjelma, Kuopion seudun joukkoliikenne 2025 -ohjelma sekä FISU-verkoston jäsenille asetetut tavoitteet hiilineutraaliudesta. Ilmastopoliittinen ohjelma vahvistaa tällä tavoin muita ohjelmia ja sitoumuksia keskittyen ilmastopolitiikkaan.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki
ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
puh. 044 718 2141
tanja.ahonen(at)kuopio.fi