Kuopio: Kallaveden syvänteen vettä hyödynnetään kiinteistöjen jäähdytyksessä

Uutinen 26.10.2020 klo 10.00
Kuopion Energian toimitalo
Kuva. Kuopion Energian toimitalo. Kuva Sami Tirkkonen.
 

Kuopion Energian uusi kaukojäähdytyslaitos Kallan kylmä on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2020. Laitos hyödyntää Kallaveden syvänteen kylmää järvivettä lähialueen kiinteistöjen viilentämiseen.

Kaukojäähdytyksessä kiinteistöjen jäähdyttämiseen tarvittava kylmä vesi tuotetaan keskitetyn järjestelmän avulla. Laitos tuottaa kylmää vettä, joka siirretään erillisen kaukojäähdytysverkon kautta kiinteistöjen käyttöön. Kuopion Energian kaukojäähdytyslaitoksen jäähdytyskapasiteetti riittää kesäisin pitkälle heinäkuuhun. Heinä-elokuun kuumimpien helteiden aikaan Kallaveden syvänteen veden lämmetessä kylmää vettä voidaan tarvittaessa tuottaa myös kaukojäähdytyslaitoksen vedenjäähdyttimillä.

Uusi kaukojäähdytyslaitos parantaa energiatehokkuutta merkittävästi perinteiseen kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen verrattuna. Kaukojäähdytys säästää sähköenergiaa jopa 80 % verrattuna kiinteistökohtaisilla jäähdytyslaitteilla tuotettavaan jäähdytykseen. Savilahden kaukojäähdytyslaitos tuottaa myös resurssiviisasta uusiutuvaa kaukolämpöä asiakkailta talteen kerätystä ylijäämälämmöstä. Tämän mahdollistavat laitoksen isot lämpöpumput sekä tehokkaasti yhteen toimiva kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkosto.

Savilahden kaukojäähdytyslaitos on ainutlaatuinen, sillä järvisyvänne ja tuotantolaitos sekä laitoksen nykyiset ja tulevat asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan: Lyhyet välimatkat lisäävät tehokkuutta ja säästävät energiaa. Kuopion Energian tarjoama kaukojäähdytys onkin energiatehokkuudeltaan, ympäristövaikutuksiltaan sekä toimitusvarmuudeltaan kestävä ratkaisu alueen kiinteistöjen jäähdyttämisessä.

Tällä hetkellä kaukojäähdytyslaitoksen asiakkaita ovat Kuopion yliopistollinen sairaala, kiinteistöyhtiö KPY Novapolis sekä Savon ammattiopisto. Uuden kylmälaitoksen tuotantokapasiteetti on mitoitettu riittämään Savilahden alueen tulevaisuuden tarpeet ja kaukojäähdytystä tullaan tarjoamaan myös muille toimijoille koko ajan kasvavalla Savilahden alueella.

Lisätietoja:
Kuopion Energia
kehityspäällikkö Petri Turtiainen
puh. 040 709 7621
petri.turtiainen(at)kuopionenergia.fi