Kuopio: Ilmastoviisasta elämää kirjaston tapaan

Uutinen 24.9.2021 klo 14.00

Kuopion kirjastopalvelut on lähtenyt innokkaasti suunnittelemaan omia toimiaan Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman käytäntöön panemiseksi. Kuopion kaupunginkirjasto on mukana Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. Yhtenä osana hanketta toteutettiin selvitys mukana olleiden kirjastojen ilmastovaikutuksista ja kädenjäljestä.

Kirjaston kirjahalli  @Päivi Savinainen
Kuva. Kuopion kirjastossa on toteutettu lukuisia ilmastoviisaita tekoja Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman käytäntöön panemiseksi. Kuva Päivi Savinainen.

"Kirjojen muovittamattomuus -kokeilumme hyvistä tuloksista innostuneina halusimme olla mukana keräämässä tietoa toimintamme ympäristövaikuttavuudesta ja selvittää hiilijalanjälkemme", kertoo asiakas- ja kokoelmapäällikkö Minna Koistinen kaupunginkirjastolta. Saimme selvityksestä paljon tarpeellista tietoa, jonka avulla voimme suunnitella tulevia toimenpiteitämme.

Seuraavana etappina on kirjastopalveluiden oman ilmastosuunnitelman laatiminen. Suunnitelma tulee sisältämään muun muassa jätteiden lajittelun tehostamista, viestintäkampanjoita sekä konkreettisia toimia ympäristötietouden levittämiseksi kuntalaisille. Paljon on siis suunnitteilla, mutta samalla on hyvä nostaa esille kirjastopalveluiden jo aikaisemmin toteuttamia tekoja.

"Kuopiossa on käytössä kelluva kokoelma eli palautettu aineisto jää siihen Kuopion kaupunginkirjaston toimipisteeseen, johon se palautetaan. Ennen esimerkiksi pääkirjaston kokoelmaan hankittu kirja kuljetettiin pääkirjastolle hyllyyn laitettavaksi, jos se palautettiin vaikkapa Riistaveden lähikirjastoon. Nyt palautettu kirja jää siihen toimipisteeseen, johon se palautetaan. Näin saadaan vähennettyä kirjojen kuljettamisesta tulevia päästöjä", toteaa järjestelmä- ja verkkopäällikkö Lissu Rossi kaupunginkirjastolta.

Kirjastoissa on myös tehostettu tilojen käyttöä esimerkiksi laajentamalla aukioloaikoja ja ottamalla käyttöön omatoimikirjastoratkaisuja, jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden käyttää kirjaston tiloja ja aineistoja omatoimisesti silloinkin, kun kirjaston henkilökunta ei ole paikalla. Kirjasto tarjoaa asiakkailleen kirjojen lisäksi monenlaisia yhteiskäyttöisiä laitteita kuten mm. tietokoneita, tabletteja, tulostimia, mikrofilmiskannerin, 3D-tulostimen ja ompelukoneen.

"Kirjastotoiminnan perusidea on kierrättäminen: samalla kirjalla voi olla satoja lukijoita eikä esimerkiksi lautapeliä tarvitse ostaa omaksi, vaan sen voi lainata kirjastosta. Käyttämällä kirjaston palveluja ja ylipäänsä lainaamalla tavaroita niiden ostamisen sijaan voi jokainen kuntalainen omalta osaltaan toimia ilmastoviisaasti", kiteyttää kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen.
 

 

Kirjastossa on toteutettu myös muita ilmastoviisaita tekoja

Pääkirjasto lämpenee vihreästi puukaukolämmöllä ja käytössä on vihreää sähköä, sillä Kuopion kaupunki siirtyi käyttämään ainoastaan vihreää sähköä vuoden 2021 alussa. Lisäksi sähkönkulutuksen vähentämiseksi toiseen kerrokseen vaihdettiin sähköä säästävät led-valaisimet vanhojen lamppujen tilalle.

Kirjasto on myös panostanut asiakastilojen monikäyttöisyyteen. Pääkirjastolla on tarjolla äänimaailmaltaan erilaisia asiakastiloja: erilliset työskentelyhytit, tutkijanhuone ja hiljainen lukusali keskittymistä vaativaan opiskeluun ja etätyöskentelyyn sekä ryhmätyötila pienryhmissä työskentelyyn.

Kertakäyttökulttuurista luopumisen yhtenä askeleena on ollut kokouksiin mukaan otettavat omat kahvikupit, joiden myötä on voitu luopua osin kertakäyttöastioista.

Kirjasto on mukana myös ekotukitoiminnassa, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta työpaikoilla. Kirjastolla on nimetty ja asiaan koulutettu ekotukihenkilö, joka jakaa ympäristötietoa omassa työyhteisössään.

Ympäristötietoisuutta jaetaan aktiivisesti myös kuntalaisille ja esille nostetaan ympäristöä ja ekologisesti kestävää elämäntapaa käsittelevää aineistoa. Ja kirjaston palveluita voi käyttää osin myös kotoa käsin, sillä runsas e-aineisto on luettavissa verkon kautta.

Tutustu tarkemmin Kuopion ilmastopoliittiseen ohjelmaan, jonka avulla Kuopio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä:
Ilmastopoliittinen ohjelma

Lisätiedot:

asiakas- ja kokoelmapäällikkö Minna Koistinen
minna.alina.koistinen(at)kuopio.fi
puh. 044 718 2360

järjestelmä- ja verkkopäällikkö Lissu Rossi
lissu.rossi(at)kuopio.fi
puh. 044 718 2335

kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen
paivi.savinainen(at)kuopio.fi
puh. 044 718 2311

ympäristöasiantuntija Minna Kokkonen
minna.julia.kokkonen(at)kuopio.fi
puh. 044 718 2148

ympäristöasiantuntija Mari Turunen
mari.turunen(at)kuopio.fi
puh. 044 718 2870