Kuopio: Arjen ilmastoviisautta ja kiertotaloutta edistetään hankkeilla

Uutinen 27.10.2020 klo 11.00
Ilmasto-olkkari
Kuva Kuopion kaupunki.
 


Arjen ilmastotekojen vauhdittamiseksi Kuopiossa on käynnistynyt Ilmasto-olkkari -hanke, jossa järjestetään sarja kaikille avoimia tapahtumia ja teemailtoja, joiden aiheena ovat ilmastoratkaisut eri elämänalueilla. Ilmasto-olkkarin tapahtumissa ja teemailloissa käsitellään arkiliikkumisen, asumisen, ruoan, kuluttamisen ja vapaa-ajan ilmastotekoja sekä pyritään löytämään keinoja ilmastoystävälliseen arkeen. Tiedon ja kokemusten lisäksi teemoja lähestytään taiteen keinoin.

Ilmasto-olkkari -hanke järjestää eri toimijoiden kanssa myös yhteisöllisiä ulkotapahtumia, joissa kokeillaan uusia lähiluonnossa olemisen tapoja kuluttavan kuluttajaelämän sijaan. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun ja saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksesta.

Syyskuun 2020 lopussa päättyneen Kalusteet ja tavarat uusiokäyttöön -hankkeen tavoitteena puolestaan oli luoda toimintamalli kaupungin irtaimiston kierrättämiseen. Sitran rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, miten esimerkiksi toimistokalusteiden ja muun irtaimiston uusiokäyttö ja kierrättäminen saadaan toimimaan kaupungin eri palvelualueiden ja toimintayksiköiden välillä sujuvasti ja resurssitehokkaasti. Lisäksi hankkeessa käynnistettiin kaupungin resurssiviisaus- ja kiertotaloustavoitteiden mukaisten toimintaohjeiden laatiminen kalusteiden käytöstä poistamiseen sekä uusien hankkimiseen.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki
hankekoordinaattori Meri Elonheimo
puh. 044 718 5915
meri.elonheimo@kuopio.fi

Kuopion kaupunki
ympäristöasiantuntija Mari Turunen
puh. 044 718 2870
mari.turunen@kuopio.fi