Kiertotaloudesta yrittäjyyttä nuorille

Uutinen 26.6.2020 klo 15.38
ReWi Visions -hankkeen nuoria. © Pia Kautto

Mitä tapahtuu, kun nuoret pääsevät itse sanoittamaan tulevaisuutta? ReWi Visions -hankkeessa nuoret rakensivat tulevaisuutta kestävän kehityksen, kiertotalouden, hyvinvoinnin ja työllistymisen teemojen ympärille.

ReWi Visions -hankkeen päätavoitteena on nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Toimintatapoina hankkeessa käytetään muun muassa 4H-yrittäjien työpajoja kiertotaloudesta, yrittäjämentorointia ja nuorisovaihtoja.

”Meidät hanketyöntekijät on yllättänyt se, kuinka paljon nuoret jo tietävät ja kuinka kiinnostuneita he ovat. Meillä on mahdollisuus yhdessä toimia suunnannäyttäjänä, joka kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla synnyttää uutta luovaa liiketoimintaa kaikkien parhaaksi”, sanoo Anna Sarkkinen JAPA – Jyväskylän kestävä kehitys ry:stä.

Oppia kokeneilta kiertotalousyrittäjiltä

Hankkeessa on testattu erilaisia työskentelytapoja, joilla edistetään kiertotalousyrittäjyyttä. Nuoret 4H-yrittäjät ovat kokoontuneet ReWi-työpajoihin, jossa 4H-yrityksen liiketoimintaa on kehitetty kiertotalousajattelun avulla.

”Nuorilla 4H-yrittäjillä on mahdollisuus saada itselleen mentoriksi kokenut kiertotalousyrittäjä, jonka kanssa keskustella yrittäjänä toimimisesta. Lisäksi olemme käyneet vierailemassa erilaisissa kiertotaloutta harjoittavissa organisaatioissa. 4H-yrittäjillä on halua oppia ja kokeilla, mitä mahdollisuuksia kiertotalousajattelu tuo yritystoimintaan ja sen kehittämiseen. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman läpikäynnissä on joka vaiheessa puhuttu siitä, miten kussakin asiassa voi huomioida kestävän kehityksen teeman”, kertoo Pia Kautto Jyvässeudun 4H-yhdistyksestä.

Työkaluja kasvatusalan ammattilaisille

Hankkeessa testatuista kiertotalousyrittäjyyden hyvistä käytänteistä ja työskentelymenetelmistä luodaan käytännön malli kasvatusalan ammattilaisille tai muille nuorten parissa työskenteleville. Malli toteutetaan syksyn 2020 aikana sekä kirjallisesti että videoiden muodossa.

Tavoitteena on löytää keinoja, joilla osallistetaan nuoret mukaan globaalitalouden haasteellisimpiin ja monimutkaisimpiin kysymyksiin: Miten siirtyä lineaarisesta "take-make-waste" -mallisesta tuotannosta ja kulutuksesta uudistavaan jätteettömään talouteen?

ReWi Visions -hanketta toteuttavat JAPA ry ja Jyvässeudun 4H yhdistys ry. Leader JyväsRiihi ry on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta.

ReWi Visions- hanke toi yhteen yrittäjyydestä ja kestävyydestä kiinnostuneita nuoria. © Pia Kautto

Nuorten vinkkejä kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi

  • Hävikin ja hukkaan menevän materiaalin valvominen ja vähentäminen.
  • Kierrättäminen.
  • Matkat työkeikoille hoidetaan jalan, pyörällä tai julkisilla jos mahdollista. Samalla tulee päivän liikunta kätevästi.
  • Ostetaan ainoastaan mahdollisimman kestäviä tuotteita, jos yritykseen tarvitsee hankkia tarvikkeita. Mutta vältetään myös mahdollisimman paljon uusien tuotteiden hankkimista.
  • Palvelualan yrityksissä muistetaan ympäristöystävälliset työvälineet. Ei valita vain halvan hinnan perusteella jotain tuotetta vaan mietitään, onko kyseinen tuote myös valmistettu luontoa kuormittamatta.
  • Myrkyttömien tuotteiden käyttö. Tämä esimerkiksi siivousalan 4H-yrityksissä. Asiakkaille kertominen myrkyttömyyden tärkeydestä.
  • Ei osteta kertakäyttöisiä asioita kuten muovipusseja.
  • Tuotteiden valmistus käsin.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Anna Sarkkinen, JAPA ry, anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi
  • Pia Kautto ja Nina Maarit Partanen, Jyvässeudun 4H-yhdistys, nuorisotoiminta@jyvasseudun4h.fi