Kestävä kasvu kunnissa – rahoitusta ja ratkaisuja -webinaari 22.4.2021

Uutinen 18.2.2021 klo 16.00

Tervetuloa kaikille kunnille avoimeen kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämään Kestävä kasvu kunnissa – rahoitusta ja ratkaisuja -webinaariin 22.4.2021.

Kestävän kasvun tavoitteena on elvyttää ja uudistaa yhteiskuntamme siten, että turvaamme nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet rakentamalla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kestävyysmurrosta, eli järjestelmätason muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Kunnat ovat kestävyysmurroksen avainrooleissa – investoijia, kaavoittajia, kestävän liiketoiminnan edistäjiä, energiaratkaisujen tekijöitä, viestijöitä, kuntalaispalveluiden ja julkisten hankintojen toteuttajia ja luontoelämysten tarjoajia.

Tilaisuus tarjoaa kunnille kestävyyden eri teemoja edustavissa kuntaverkostoissa tuotettua uusinta tietoa kestävää kehitystä tukevista ratkaisuista, toimintamalleista ja menetelmistä sekä näitä tavoitteita tukevista ajankohtaisista rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen.

Varaathan tässä vaiheessa päivän kalentereistasi. Tilaisuuden tarkempi aikataulu ja ohjelma päivitetään sivulle myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät:
Canemure – Circwaste – FISS – FISU – Hinku – KETS – Luontokunnat
SYKE, Motiva, Kuntaliitto, YM, Energiavirasto

Lisätietoja:
Suomen ympäristökeskus SYKE
tutkija Hanna Savolahti
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. +358 (0)295 251 592

Logot