Jyväskylässä opiskelijat pääsivät testaamaan yhteiskäyttöistä kaasuautoa

Uutinen 5.10.2021 klo 11.00
Taloyhtiön kaasuauto @Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kuva. Opiskelijat ottivat auton hyvin vastaan ja kokeilun aikana kerätyn palautteen perusteella sitä kokeilleet pitivät erityisesti auton helppokäyttöisyydestä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Jyväskylän kaupunki järjesti yhteistyössä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS:n ja yhteiskäyttöautopalvelu Omago Oy:n kanssa huhti-kesäkuussa 2021 Jyväskylän opiskelijoille suunnatun yhteiskäyttöautokokeilun. Circwaste-hankkeen kokeilussa tarjottiin yhteiskäyttöinen kaasuauto testattavaksi kaupungissa asuville opiskelijoille.

Kokeilun avulla pyrittiin tuomaan esille yhteiskäyttöautoilun etuja auton omistamiseen verrattuna sekä tutustuttamaan opiskelijoita yhteen jakamistalouden palveluista Jyväskylän seudulla.

Kokeilun ajalta saadut tulokset olivat erinomaiset. Autoa käytti kuukausittain noin 40 eri käyttäjää ja palveluun rekisteröityi kokeilun aikana yhteensä 185 henkilöä. Auton kuukausikohtainen käyttöaste oli keskimäärin noin 19 prosenttia. Käyttöaste on yhteiskäyttöautoilla yleensä merkittävästi parempi verrattuna yksityisautoihin, joiden käyttöaste on keskimäärin noin 5 prosenttia.

”Olemme tyytyväisiä kokeilun tuloksiin. Yhteiskäyttöautoilla voidaan parhaimmillaan korvata noin 10-15 yksityisautoa, mikä on todellinen ekoteko. Kokeilu vahvistaa käsitystä siitä, että yhteiskäyttöpalveluille on kysyntää, myös eri käyttäjäryhmissä, kuten opiskelijoiden keskuudessa”, kertoo Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeen projektipäällikkö Outi Manninen.

Myös käyttäjät olivat tyytyväisiä kokeiluun. Yleispalautteena käyttäjät pitivät palvelua hyvänä lisänä opiskelija-asumiseen. Kokeilu onnistuikin niin hyvin, että yhteistyö KOAS:n ja Omagon välillä jatkuu edelleen ja KOAS:n asukkaat pääsevät jatkossakin nauttimaan yhteiskäyttöauton helppoudesta.

Lue kokeilun koko tarina:
Yhteiskäyttöautot tutuksi Jyväskylän opiskelijoille