Jyväskylän kaupungin ruokapalveluissa toteutettiin ruokahävikkikokeilu

Uutinen 5.10.2021 klo 12.00
Biovaaka-kokeilu
 

Jyväskylän kaupungin ruokapalveluissa toteutettiin elo-syyskuun aikana kuuden viikon mittainen ruokahävikki-kokeilu. Hävikkikokeilu tapahtui käytännössä Vaajakummun koulun ruokasalissa Biovaaka-järjestelmän käyttöä pilotoiden. Kokeilun tavoitteena oli testata, miten tehokkaasti järjestelmän avulla voitaisiin vähentää lautashävikkiä, hyödyntäen automaattista seurantaa ja asiakaspalautetta.

Järjestelmä toimii siten, että se antaa ruokailijalle välittömän palautteen lautastähteensä määrästä infonäytöltä. Kokeilun avulla voitiin selvittää, millä tavalla havainnollisen ja omakohtaisen palautteen saaminen vaikuttaa ruokahävikin määrään.

Ruokahävikki-kokeilu on osa Jyväskylän kaupungin Circwaste-osahanketta, jossa toteutetaan käyttäjälähtöisiä kiertotalouskokeiluja. Circwaste on EU-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Toisaalta tavoitteena on kuluttajien aktivointi ja aihealueen tietoisuuden lisääminen.

Kokeilun tulokset päivitetään kokeilun päätteeksi oheiselle kaupungin verkkosivuille:
Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke, jakso 2