Jyväskylän kaupungin resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportti v. 2020 valmistui

Uutinen 5.10.2021 klo 10.00

 

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -seurantaraportti 2020
Jyväskylän kaupungin Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportti vuodelta 2020 valmistui kesäkuussa 2021. Kaupunginhallitus käsitteli raporttia kokouksessaan 14.6.2021.


Seurantaraportin on tarkoitus luoda kokonaiskuva Jyväskylän kaupungin resurssiviisaudesta ja sen edistämisestä vuonna 2020. Siihen on nostettu tavoitteiden seurannan lisäksi viime vuoden aikana toteutettuja merkittävimpiä resurssiviisauden toimenpiteitä. Kaupungin resurssiviisausryhmä raportoi ohjelman toteutumisen vuosittain.

Seurantaraportti jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan lyhyesti resurssiviisaustyön taustoja ja kerrotaan minkälaista paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä resurssiviisauden osalta rakennetaan eri verkostojen kautta sekä kootaan yhteen kaupunkitason sitoumuksia ja merkittävimpiä hankkeita. Osiossa esitellään myös resurssiviisauden päämäärien seuraamiseen tarkoitetut alueelliset avainindikaattorit ja niiden toteutuminen edellisvuosien osalta. Seurantaraportin toinen osio kokoaa yhteen teemojen tavoitteiden seurannan ja seurantavuoden 2020 aikana toteutuneita käytännön tason resurssiviisaustoimenpiteitä.

Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Jyväskylän kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa on päivitetty ja laajennettu vuonna 2019 Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaksi, joka kokoaa yhteen kaupungin kestävään kehitykseen ja resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset.

Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, jotka sisältävät tavoitteita ja niiden seuraamiseen tarkoitettuja indikaattoreita. Tavoitteiden saavuttamiseen suunniteltuja toimenpiteitä on koottu toimenpideohjelmaan.

Seurantaraportti vuodelta 2020 on ensimmäinen laaja kirjallinen raportti indikaattoreineen ja toimenpiteineen, joka on valmisteltu sen jälkeen, kun päivitetty ohjelma hyväksyttiin vuonna 2019. Ennen seurantaraporttia toteutettiin vuonna 2020 ensimmäinen suppeampi indikaattorien seuranta.

Seurantaraporttiin voi tutustua tarkemmin Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla:
www.jyvaskyla.fi/ymparisto/resurssiviisaus/totuus-todellakin-todellisuutta