Joensuun hiilinielut kasvoivat vuonna 2016

Uutinen 2.12.2019 klo 14.00
Juuri valmistuneen hiilinielulaskennan tulokset kertovat, että vuode 2014 maankäyttösektorin päästö on muuttunut vuoden 2016 tilastojen perusteella nieluksi.

Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskennassa ovat mukana ne maankäyttömuodot, joiden päästöjä ja nieluja voidaan pitää ihmisen toiminnan aiheuttamina: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet.

Puuston kasvihuonekaasutase vaihtelee kasvun ja hakkuiden mukaan. Puuston hiilivarasto kasvoi Joensuussa vuodesta 2014 vuoteen 2016 ja maankäyttösektori oli noin 1050 kt CO2-ekv nielu vuonna 2016.

Päästöt Joensuun alueella vuonna 2016 olivat 515,1 kt CO2-ekv, kun teollisuuden päästöt ovat mukana laskennassa. Maankäyttösektorin nielu oli siis suurempi kuin kasvihuonekaasupäästöt Joensuun alueella vuonna 2016.

Maankäyttösektorin päästöt ja nielut eri vuosien välillä saattavat kuitenkin vaihdella merkittävästi. Vuonna 2014 maankäyttösektori oli noin 350 kt CO2-ekv päästö, johtuen männyn runkotilavuuden selkeästä laskusta vuosien 2013 ja 2015 välillä.

Metsänkäytön muutokset voivat tulosten perusteella kääntää hiilinielut päästöiksi vain muutamassa vuodessa.

Tulosten perusteella kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on edelleen tarpeellista samoin pysyvien hiilinielujen lisääminen. Kaikkien toimijoiden panosta siis tarvitaan niin että hiilineuraalisuustavoite onnistuu.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
puh. 050 376 8584
jari.leinonen@joensuu.fi