Jätteenkäsittelyn päästöjen kohdentaminen (JäPä) -hanke

Uutinen 15.9.2020 klo 10.00

Hyvinkään kaupunki oli mukana Jätteenkäsittelyn päästöjen kohdentaminen (JäPä) -hankkeessa, jossa pilotoitiin vaihtoehtoisia tapoja allokoida jätteen energiahyödyntämisen päästöt jätettä tuottaville sekä energiaa hyödyntäville kunnille.

Hankkeessa tarkasteltiin lisäksi eri laskentamenetelmien vaikutuksia kuntien kokonaispäästöihin, päästövähennystavoitteiden asetantaan ja niiden saavutettavuuteen.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa erilaisista laskentamenetelmistä, joiden avulla jätteen energiahyötykäytön päästöt voitaisiin kohdentaa kunnille siten, että päästöseuranta tukisi nykyistä paremmin päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen tähtäävää päätöksentekoa.

Jätteenpolton päästöjen allokoinnissa vertailussa olivat käytössä nykyinen menetelmä, jossa jätteen energiahyödyntämisestä aiheutuvat päästöt allokoidaan energian hyödyntäville kunnille sekä vaihtoehtoisina pilottimenetelmä 1, jossa  jätteenpolton päästöt allokoidaan kokonaisuudessaan jätteentuottajakunnille ja pilottimenetelmä 2, jossa puolet jätteenpolton päästöistä allokoidaan jätteentuottajakunnille ja puolet energianhyödyntäjäkunnille.