Innovatiivisia ja vähähiilisiä kaupunkikehitysratkaisuja Kuopiosta

Uutinen 6.5.2020 klo 10.00
Kuopiossa SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeessa etsittiin innovatiivisia, vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja ja selvitettiin niiden toteutusmahdollisuuksia Savilahden kehittyvässä kaupunginosassa. Hanke toteutettiin laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa parhaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja hakien.

Projektin kesto oli 1.12.2016 – 30.11.2019. Kolmen vuoden aikana toteutettiin yhteensä 21 selvitystä, 3 kokeilua, 10 kyselyä, 17 työpajaa, 4 muuta tapahtumaa sekä 11 erilaista benchmark-matkaa, joiden perusteella on tähän mennessä löydetty 16 erilaista Smart-ratkaisua.

SmaRa-selvityksiin ja löydettyihin ratkaisuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa:www.savilahti.com/selvityksia

Katso video Smara-hankkeen tuloksista!

Hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanke sai tukea Pohjois-Savon liiton kautta.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Retu Ylinen
puh. 044 718 5140
retu.ylinen(at)kuopio.fi

projektisuunnittelija Veera Lintula
puh. 044 718 5139
veera.lintula(at)kuopio.fi

www.savilahti.com/smara