Forssan kaupunki käynnistää resurssiviisauden tiekartan päivityksen

Uutinen 26.11.2021 klo 9.00

Päivitetty tiekartta pyritään saamaan valmiiksi ja hyväksytyksi vuoden 2022 kuluessa. Päivityksen osana haetaan myös konkreettisia keinoja Fisun välitavoitteiden täyttämiselle.

Forssan kaupunki tiedostaa oman organisaationsa vaikutusmahdollisuuksien rajallisuuden erityisesti, koska energiantuotanto ja joukkoliikenne eivät kuulu kaupungin toimialoihin. Tiekartan laatimiseen halutaan tämän vuoksi osallistaa entistä suurempi määrä yrityksiä.

Tiekarttatyötä tehdään hyvässä yhteistyössä Forssan Yrityskehityksen ja sen yrityskontaktien kanssa, myös koko Forssan seudun yrityskenttä huomioiden. Keinoina käytetään useiden fyysisten työpajojen sijaan sähköistä osallistamista Howspace-alustalla, mutta myös lähityöskentelyä on mukana.

Aiemman ja uuden tiekarttatyön tuloksia julkaistaan laajasti kaikkien seurattavaksi tulevan Ilmastovahti-verkkopalvelun kautta. Ilmastovahtiin osallistutaan yhteistyössä Hämeen liiton ja HAMKin kanssa.

Yhteenvetona voi todeta, että Forssa kuuluu Fisu-verkoston lisäksi koko ajan laajenevaan kantahämäläiseen resurssiviisaus-/ilmastoverkostoon.