Tilaisuus: hankinnoilla työllistäminen osaksi organisaation toimintaa

Uutinen 17.10.2018 klo 15.42

Motiva järjestää 1.11. klo 9-11.30 yhteistyö- ja keskustelutilaisuuden työllistämisehdon käytöstä osana julkisen sektorin hankintakriteereitä. Hankintalaki mahdollistaa työllistämisehdon käytön osana julkisen sektorin hankintakriteereitä ja malli on todettu vaikuttavuudeltaan erittäin hyväksi. Toistaiseksi ehdon käyttö ei kuitenkaan ole ollut kovin laajamittaista tai systemaattista, vaikka kiinnostusta aiheeseen on.

Etenkin kunnat voivat hyötyä merkittävästi helpottaessaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä hankintojen kautta.

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa kokemuksia sekä tunnistaa yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia hankinnoilla työllistämiseen. Tule paikalle keskustelemaan, mitä apuja kaipaisitte mallin käyttöönottoon, tai miten se on teillä toiminut. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO ja SIEPP-hanke tarjoavat tukea hankinnoilla työllistämisen kehittämiseen ja sisällyttämiseen osaksi organisaation kestävää toimintaa.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä Skype for Business -ohjelmalla.

Kenelle

Hankinnoilla työllistämisestä kiinnostuneille tai työllistämisehtoa jo käyttäneille. Hankinta-asiantuntijoille, työllisyyspalveluiden ammattilaisille sekä muuten asiasta kiinnostuneille julkisen sektorin toimijoille.

Voit välittää kutsun eteenpäin kollegallesi!

Lisätietoja ja ohjelma

Taneli Varis, taneli.varis@motiva.fi