Sähköautojen latauspisteistä yhteishankinta, liittyminen 15.8. mennessä

Uutinen 13.7.2018 klo 11.09
Sähköautokuva 556pix

KL-Kuntahankinnat ja Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää kunnille ja kuntien omistamille yrityksille, kuntayhtymille ja seurakunnille sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnan. Jos hankinta on ajankohtainen nyt tai muutaman vuoden sisällä, tulee liittyminen hoitaa kuluvan kesän aikana, 15.8. mennessä.

Latauspisteet jaetaan kahteen teholuokkaan:

  • Peruslataus (AC max. 22 kW, karkea hintahaarukka 1 000 - 3 000 € / asema, joissa latausaika lyhimmillään noin 1,5-3 tuntia)
  • Pikalataus (DC 50 kW, karkea hintahaarukka 20 000 - 40 000 €, / asema, latausaika noin 30 min.)

Mikäli latauspiste annetaan julkiseen käyttöön, sille voidaan hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä 30-35 prosentin investointitukea lataustuki.fi -sivustolta. Yksittäisetkin pisteet otetaan ilolla mukaan. Latauspisteistä voi ladata myös lataushybrideitä.

Yhtenäinen latausverkosto helpottaa autoilijaa

Latausasemien hankinta järjestetään, koska kunnilla ja muilla tahoilla tulee lähivuosina olemaan suuri tarve sähköautojen latauspisteille.

”Hankinnalla osoitetaan myös vastuullisuutta ja eteenpäin suuntautuneisuutta. Asia on niin uusi, että harvassa kunnassa on perusteellista tietotaitoa hankinnan tekemiseen ja aikaa asiaan perehtymiseen. Tässä hankinnassa huomioidaan muun muassa kysyntäjouston mahdollistaminen”, cleantech asiantuntija Pasi Tainio KL-Kuntahankinnoista sanoo.

Tainion mukaan etenkin julkiseen käyttöön tulevat latauspisteet on hyvä hankkia valtakunnallisesti myös siitä syystä, että satunnaisen sähköautoilijan on helpompi ladata autoaan, kun jokainen latauspiste ei toimi erilaisella periaatteella.

Puitesopimus loppusyksystä

Hankintaan kerätään asiakkaita kesän ajan. 15.8. julkaistaan tarjouspyyntö ja lokakuussa tehdään puitesopimus voittajan kanssa. Sen jälkeen asemia aletaan toimittaa kuntiin.

Tavoite on saada mahdollisimman moni toimija hankkimaan edes yksi peruslatausasema paikkaan, jossa käy paljon asiakkaita. Näin kunnat ovat paremmissa asemissa seuraamaan ja reagoimaan, kun autokannan nopea muutos alkaa näkyä selvemmin.


Lisätietoja

Cleantech asiantuntija Pasi Tainio, KL-Kuntahankinnat, etunimi.sukunimi@kuntahankinnat.fi, +358 (0)50 442 1277

SYKEn osuutta hankkeesta rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se liittyy laajempaan Vähähiilisyys-kiertotalouskiihdyttämö -hankekokonaisuuteen, jossa Suomen ympäristökeskus ja Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira edistävät vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja etenkin kuntakentällä. Yhteishankinta tukee hallituksen tavoitetta saada Suomeen 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä.