Riihimäellä lisätään yhteistyötä tiekartan viitoittamalla polulla

Uutinen 3.6.2019 klo 14.00
Riihimäen tiekartta kohti resurssiviisasta tulevaisuutta on julkaistu. Se tarkoittaa yhteen koottuja toimenpiteitä ja ideoita, joilla varmistetaan resurssien viisas käyttö ja niiden riittävyys myös tulevaisuuden sukupolville. Tiekartta linjaa vision, jota kohti Riihimäki tekee kaupungin, yritysten ja yhteisöjen yhteistä matkaa. Vision tavoittelussa keinoina ovat toimenpiteet, joita tiekartassa on yhteensä 13 eri taholta.

Tiekarttaan osallistuneet yritykset ovat listanneet toimenpiteinään monenlaisia asioita. Esimerkiksi Rasmixin ideana tulevaisuudessa on hyödyntää hyönteisiä sivuvirtojen käsittelijöinä, SYKLI toteuttaa monipuolista koulutusta ympäristötietoisuuden ja kiertotalouden oppien tuomiseksi osaksi kaikkia ammattialoja, Sako lisää uusiutuvaa energiaa ja Fortum kehittää sähköautojen akkujen elinkaaripalveluita. Riihimäen kaupunki on tuonut tiekarttaan ympäristöpolitiikkaan listattuja toimenpiteitä, kuten liikkumistarpeen vähentämisen digitalisaation keinoin ja tilankäytön tehostamisen.

Tiekartan pohjimmaisena tarkoituksena Riihimäellä on lisätä yhteistyötä, mahdollistaa hyvien käytäntöjen leviäminen sekä tuoda ideoita laajempaan tietoisuuteen.

”Yhteistyöstä esimerkkeinä tiekartassa on jo vieraslajien torjuntaan keskittyvä VieKas LIFE -hanke ja ympäristön siivouksen ja lenkkeilyn yhdistävä Plogging-tapahtuma. Toivomme, että tulevaisuudessa tiekartan päivitysten yhteydessä yhteistyöesimerkkejä tulee runsaasti lisää”, toteaa tiekartan kokoamiseen osallistunut ympäristöasiantuntija Jenni Takala.

Tiekartta on nimeltään ”Riihimäen matka koti kestävää tulevaisuutta”, ja siihen voi tutustua Riihimäen kaupungin verkkosivuilla:
www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/ymparistopolitiikka-ja-kestava-kehitys/resurssiviisaus


Lisätietoja:

ympäristöasiantuntija Jenni Takala
puh. 019 758 4162