Lappeenranta: Aurinkosähkön määrä kaksinkertaistunut vuoden aikana Etelä-Karjalassa

Uutinen 12.4.2019 klo 15.00

Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähkövoimaloiden määrä jatkaa hyvää noususuuntausta Etelä-Karjalan alueella. Niin voimaloiden lukumäärä kuin niiden yhteisteho on tuplaantunut vuodessa. Vuoden 2018 lopulla maakunnassa oli yli 500 voimalaa ja niiden yhteisteho 4 MWp. Aurinkosähkön voimakas lisääntyminen viime vuoden aikana on ollut yleinen trendi koko Suomessa.

Paneeliteholla mitattuna voimakkainta kasvu on ollut Parikkalassa, jossa teho on yli nelinkertaistunut samoin kuin Ruokolahdellakin. Maakunnan paneeliteholla tuotettavalla 3,4 GWh sähkömäärällä voitaisiin lämmittää 260 keskivertoa sähkölämmitteistä pientaloa, kertoo ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan kaupungilta.

− Lappeenrannan tuotannolla puolestaan voitaisiin tuottaa sähköt lähes joka toiseen julkiseen katuverkon valaisimeen koko kaupungissa, Räsänen lisää.

Aurinkosähkön kehitys Etelä-Karjalassa:

2014: 54 kpl, 0,5 MWp
2015: 76 kpl, 0,65 MWp
2016: 145kpl, 1,26 MWp
2017: 253 kpl, 1,9 MWp
2018: 506 kpl, 3,4 MWp

Aurinkosähkövoimalat tarjoavat kunnille osakeinon päästä päästövähennystavoitteisiinsa. Lappeenranta kuuluu Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kanssa HINKU-kuntiin (hiilineutraalit kunnat), joiden päästövähennystavoite on 80 % vuoteen 2030 mennessä.

Lappeenrannan HINKU-tiekartassa asetettiin tavoitteeksi 10 kt CO2-vähennys aurinkosähkön avulla. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2030 Lappeenrannassa tulisi olla paneelitehoa 55 MWp verran. Lähtökohdaksi otettiin, että tehon tulisi kaksinkertaistua joka vuosi, mutta vuodesta 2016 lähtien noin kolmasosan kasvu vuosittain riittäisi tavoitteen saavuttamiseen. Muutettu kasvuvauhtitavoite on tästäkin huolimatta kyetty ylittämään.

HINKU-kriteereissä katsotaan, kuinka paljon paneelitehoa on 10 000 asukasta kohden. Maakunnan kärkikaksikko tässä on Parikkala 770 kWp ja Ruokolahti 570 kWp tehoilla.

Energiaviraston selvityksen mukaan sähköverkkoon liitetyn paneelitehon määrä oli 70 MWp vuoden 2017 lopulla. Kunta- tai maakuntakohtaisia tilastotietoja ei juurikaan ole saatavilla. Etelä-Karjala muodostaa poikkeuksen tässä suhteessa ja täällä asiaa onkin tilastoitu jo vuodesta 2014 alkaen.

2016 Aurinkovoimalat HINKU-suhde

Etelä-Karjala: 645,6 kWp  
49,16 kWp / 10000 as.

Oulun seutu: 600 kWp
24,54 kWp / 10000 as.

Varsinais-Suomi: 1150 kWp
24,18 kWp / 10000 as.

Uusimaa: 2157 kWp
13,34 kWp / 10000 as.

Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa EAKR-hankkeessa julkaistiin viime vuonna alueellinen opas kerrostaloille aurinkosähkön edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa tuotettiin uusiutuvan energian investointiopas, joka on suunnattu niin pientuottajalle kuin suuremman voimalakokoluokan investoijille kattaen myös aurinkosähkön laajasti.

Lisätietoja:
Lappeenrannan kaupunki

ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
puh. 040 081 5284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Liite: Aurinkosähköt verkossa, pienvoimalat Etelä-Karjalassa 2018.pdf