Lahdessa kokeillaan henkilökohtaista päästökauppaa

Uutinen 31.10.2018 klo 10.00
Pyöriäinen – Lahti
Pyöriäinen – Lahti

 

Lahdessa kokeillaan henkilökohtaista päästökauppaa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Lahtelaisten käyttöön kehitetään Kulkukauppa-niminen sovellus, jonka perusajatuksena on palkita käyttäjänsä ympäristöystävällisistä liikkumisvalinnoista.

Keskeisenä tavoitteena on kannustaa kestävään liikkumiseen ja sitä kautta liikenteen päästöjen vähentämiseen. Tarkoituksena on mahdollistaa lahtelaisten osallistuminen ilmastotalkoisiin. Lahdessa kehitetään henkilökohtaisen päästökaupan malli liikkumisen päästöille, luodaan liikkumisen tiedon alusta, rakennetaan älykäs pyörätie ja tuetaan yleiskaavatyöhön integroitavan kestävän kaupunkiliikkumisen mallin (SUMP) kehittämistä.

Kulkukauppa-sovelluksessa lasketaan päästökauppa-logiikan mukaisesti liikkumisen päästöille katto kaupungin päästövähennystavoitteisiin perustuen. Käyttäjä saa tietyn määrän päästöoikeuksia käyttöönsä ja liikkumisvalintojen mukaan nämä päästöoikeudet joko kuluvat tai niitä kertyy lisää. Päästöoikeuksille määritellään arvo, mikä tarkoittaa sitä, että lisätessään esimerkiksi kävelyä tai pyöräilyä käyttäjä tienaa virtuaalirahaa. ”Tienesteillään” käyttäjä saa lunastaa erilaisia palveluita, tuotteita ja alennuksia. Tavoitteena on saada vähintään 1 300 kaupunkilaista testikäyttäjiksi. Sovellusta ja siihen liittyvää liikkumisen tietoalustaa testataan alkuvuosi 2019 yhdessä koekäyttäjien kanssa, ja pilottisovelluksen lanseeraus on Euroopan liikkujan viikolla syyskuussa 2019.

Päästökaupan mahdollistaa hankkeessa kehitettävä avoimen datan alusta. Liikkumisen tieto kerätään alustalle ja päästökauppaan liittyvät erinäiset laskutoimitukset tehdään alustalla. Lisäksi alustalle kerätään muuta liikenteen tietoa, kuten liikennevalodataa ja bussien reaaliaikaista dataa ja esimerkiksi kunnossapitotietoa. Näiden pohjalta rakennetaan asukkaille liikennetiedon portaali.  Alustalta jaettava avoin data tukee uusien liikennepalvelujen syntymistä ja kaupunkisuunnittelua.

Lisäksi rakennetaan selkeästi muista kulkumuodoista erotettu, sujuva ja turvallinen pyörätie Apilakadulta Matkakeskukselle. Pyörätiellä testaan erilaisia pyöräilyn mukavuutta lisääviä ratkaisuja, kuten sähköisiä pyörätelineitä, älykästä valaistusta ja infotauluja. Pyörätien rakentamisessa pyritään käyttämään kierrätettyjä ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja. Tällä hetkellä on käynnissä katusuunnittelu ja pyörätien rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alkupuolella.

Kestävää liikkumista edistävä CitiCAP-hanke toteutetaan asukkaiden, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. CitiCAP (Citizens’ Cap and Trade Co-created) on tämän vuoden alussa alkanut kolmivuotinen hanke, joka on rahoitettu EU:n Urban Innovative Actions(UIA) -rahoitusohjelmasta ja siinä Urban Mobility -teemasta. UIA rahoittaa erityisesti hankkeita, joissa tehdään radikaaleja kokeiluja kaupunkitilassa.

Lisätietoja:

Anna Huttunen, projektipäällikkö, anna.huttunen@lahti.fi, puh. 044 482 6176