Kukkuroinmäen biokaasulaitoshanke käynnistyy – kaasulla korvataan fossiilisia polttoaineita

Uutinen 31.10.2018 klo 14.00
Kukkuroinmäki – biokaasulaitos – Lappeenranta
Kukkuroinmäellä on rakenteilla kiertotalouskentästä, johon biokaasulaitos rakennetaan.

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitus on tehnyt 26.9.2018 päätöksen Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitoshankkeen käynnistämisestä. Laitos rakennetaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueelle, ja sen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia vuodessa. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä ja tuotannon käynnistyä alkuvuoden 2020 aikana. Laitosinvestointiin on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea noin 2,2 miljoonaa euroa.

Biokaasulaitoksessa käsitellään eteläkarjalaisten asukkaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet. Kuivamädätystekniikkaan perustuvassa prosessissa tuotetusta biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin, ja tällä voidaan korvata perinteisiä fossiilisia polttoaineita. Biokaasua voidaan hyödyntää myös sähköntuotannossa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tarpeisiin.

Etelä-Karjalan Jätehuollon biokaasulaitoshanke tukee Lappeenrannan kaupungin tavoitetta siirtyä ulkomailta tuoduista fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen omassa maakunnassa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh. 010 841 1802, mika.suomalainen@ekjh.fi