Jyväskylä: Kylän Kattauksen ruokastrategian mukaan ruokapalvelut tuotetaan kestävästi ja vastuullisesti

Uutinen 7.5.2019 klo 14.00

Jyväskylän kaupungin ruokapalveluita tuottavan Kylän Kattaus -liikelaitoksen tavoitteena on toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä yhtenä painopistealueena resurssiviisas ja eettinen toiminta.

Kylän Kattaus tarjoaa maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia aterioita ja laadukasta ruokapalvelua. Näin huolehditaan asiakkaina olevien kuntalaisten hyvinvoinnista. Ravitsemusasiantuntemusta käytetään ohjaamaan asiakkaita terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon.

Kylän Kattauksen strategisten linjausten päivitysten yhteydessä tunnistettiin toimintaympäristössä tapahtuneita kehitystrendejä kuten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, ekologisen kestävyyden ja vastuullisuuden merkityksen kasvaminen. Toimintaympäristön muutoksissa toimintatapojen vastuullisuus korostuu. Toiminnalle tarvitaan selkeitä linjauksia. Nämä muutostekijät käynnistivät tarpeen erillisen ruokastrategian laatimiselle.

Kylän Kattauksen ruokastrategia valmistuu syksyllä 2019. Ruokastrategia täydentää vuonna 2018 tehtyjä strategisia linjauksia ja pohjautuu voimakkaasti Kylän Kattauksen arvoihin, joita ovat luottamus, luovuus, arvostus ja vastuullisuus. Arvot on tehty yhdessä henkilöstön kanssa ja sidosryhmiä kuunnellen.

Ruokastrategia koostuu neljästä painopistealueesta sisältäen sitoumuksia, tapaa toimia ja periaatteita muun muassa ruoan puhtauden ja ravitsemuslaadun suhteen. Se on yhteenveto, johon on koottu viime vuosien aikana tehtyjä linjauksia ja periaatteita. Kylän Kattauksen ruokastrategia on tarkoitettu ohjaamaan ja kehittämään Kylän Kattauksen toimintaa ja linjaamaan hankintoja ja päivittäistä toimintaa luomalla yhteisiä toimintatapoja. Ruokastrategia täydentää Kylän Kattauksessa laadittuja käsikirjoja ja oppaita: Omavalvontasuunnitelma, Ravitsemuskäsikirja, Ruokakasvatuskäsikirja (2018), Ympäristökäsikirja (2018), Keittiön ympäristöopas (2019) ja Valmiussuunnitelma (2019).

Jyväskylän kaupungissa on tekeillä resurssiviisausohjelma, jonka mukaan Jyväskylä sitoutuu pitkäjänteisesti resurssiviisauden tavoitteluun; se haluaa olla viimeistään vuonna 2050 jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki. Jyväskylän kaupunki on myös jo nyt toisessa strategiassaan nostanut yhdeksi strategiseksi kärjekseen resurssien viisaan käytön ja integroinut resurssiviisauden osaksi kaupungin kokonaisjohtamista, sen talouden ja toiminnan vuosikelloa. Ruoantuotantoon ja -kulutukseen liittyen visio vuoteen 2040 on se, että yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua.

Resurssiviisausohjelmassa Kylän Kattaukselle annettuja tavoitteita ja toimenpiteitä vuoteen 2040 ovat muun muassa ruokahävikin määrän vähentäminen, lähi-, kasvis- ja luomuruoan lisääminen ja lihan käytön vähentäminen. Tuotekehityksessä kokeillaan lähivuosina uusien proteiinilähteiden käyttöä. Muutokset ruokalistaan tehdään tilaaja-asiakkaiden kanssa neuvotellen ja eri asiakasryhmien toiveet, tarpeet ja ruokatottumukset huomioiden.

Ruokastrategian mukaan ruokapalvelut toteutetaan kestävästi ja vastuullisesti. Ravitsemuksellisten seikkojen ja ympäristöasioiden huomioon ottamisen lisäksi elintarvike- ja tuotevalinnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti kotimaisuusasteeseen. Ravitsemusasiantuntemusta käytetään ohjaamaan asiakkaita terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon. Ruokapalveluissa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia.

Ruoan ja palvelun laatu määritetään yhdessä asiakkaan kanssa ja sitä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Ruokapalvelun hygieenisen laadun seuranta on jatkuvaa ja toteutuu päivittäin aistinvaraisesti arvioimalla sekä Kylän Kattauksen hyväksyttyä omavalvontasuunnitelmaa noudattaen. Käytössä on kuuden viikon kiertävä ruokalista, jossa huomioidaan sesongit, juhla- ja teemapäivät.
 

Taustatietoa:
Kylän Kattaus on Jyväskylän kaupungin liikelaitos, joka tuottaa lounas- ja päivällisateriat vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille koko kaupungin alueelle sekä koulu- ja päiväkotilounaita ja kahvila- ja ravintolapalveluja. Palvelua tuotetaan pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Toiminta-ajatuksena on tarjota elinikäistä hyvinvointia ja huolenpitoa asiakkaan lautaselle.

Kylän Kattauksella on tällä hetkellä kuusi keskuskeittiötä, joissa tuotetaan päivittäin noin 23 600 ateriaa. Näistä 19 800 on lounasaterioita ja kokonaismäärästä noin 10 prosenttia on erityisruokavalioita. Kylän Kattauksessa työskentelee noin 300 alan ammattilaista 88 keittiössä. Kylän Kattauksen valmistamia aterioita tarjotaan omien keittiöidemme lisäksi noin 110 muussa talossa.