Forssan vanha kaatopaikka vihermaisemaksi

Uutinen 30.10.2018 klo 15.00
Forssan kaatopaikan kunnostusta
Forssan kaupungin vanhan kaatopaikan kunnostus käynnissä. Jätemateriaaleja stabiloidaan käyttämällä lentotuhkaa sideaineena. Kuva Janne Immonen

 

Forssan vanha kaatopaikka muuttuu jätevuoresta vihreäksi kumpumaisemaksi. Ideointi uusiokäytölle on menossa.

Forssan vanhan Viksbergin kaatopaikan toiminta on alkanut 1960-luvulla. Kaatopaikka suljettiin 1990-luvun puolivälissä, jolloin Forssaan rakennettiin edistyksellinen Kiimassuon ympäristöliiketoiminnan alue. Marraskuussa 2016 aloitettiin vanhan kaatopaikan alueen puhdistus- ja suojaustyöt. Alue on suuri, 15 hehtaaria, ja kunnostustöiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 lopussa.

Maansiirto- ja parannustyöt tekevät alueesta mielenkiintoisen uuden kokonaisuuden. ”Käytännössä koko kaatopaikka-alueen maa-aines käännetään ja sekaan laitetaan polttolaitokselta saatavaa lentotuhkaa. Uudelleen muotoiltavalle ja nurmipeitteiselle kummulle tulee korkeutta noin kymmenen metriä”, hankkeen työpäällikkö Mikko Moilanen selvittää.

Suopohjainen maaperä vaikeuttaa hanketta. Maansiirtotöiden lisäksi koko kaatopaikka-alue on salaojitettava ja ympärille rakennetaan suojapengerrykset. Tuhkakäsitellyt maamassat saavat peitteekseen bentoniittimaton, jonka päälle ajetaan maakerros nurmea kevyttä maisemointia varten. Tässä on hyödynnetty Forssan kaupungin omasta toiminnasta tullutta puhdasta kaivuumaata. Tarkoituksena on, ettei kaatopaikan maa-aineksista liukene ympäristöön mitään haitallisia aineita sade- ja hulevesien mukana. Viksbergin maa-aineksissa muhivat kaasut kerätään talteen, analysoidaan ja hyödynnetään esimerkiksi energianlähteenä.

Alueen tuleva käyttö on vielä ideointi-asteella. Todennäköistä on, että se jää jonkinlaiseen ulkoilu- ja liikuntakäyttöön.

Lisätietoja:
Heidi Cavén, viestintäsihteeri, puh. 050 361 7073, heidi.caven@forssa.fi